MENÜ

Köpekler Birbiriyle Nasıl ?Konuşurlar?


 
Köpekler kendi aralarında oynarlar, kavga ederler ve bazen de tam bir kayıtsızlık içinde olurlar.

Karşılaştıkları zaman bir ritüel olarak kulaklarını diker, kuyruklarını sallar, koklaşır ve havlarlar. Yüksek oranda kurt kanı taşıyan köpekler kendi aralarında daha az dalaşırlar, ancak birbirine saldırmaya daima hazırdırlar. Bu durum daha çok Basenji gibi baskın çakal özellikleri taşıyan tipte köpekler için geçerlidir.

Bir köpeğin davranışlarını insanların davranış kalıplarına bakarak yorumlamak hatalı olur. Böyle bir yaklaşım bir köpeğin davranışını bir kuşunkiyle kıyaslamak kadar anlamsız olacaktır. Hayvanların her biri kendi türüne uygun bir zekaya ve içgüdülere sahiptir. Hayvanların ve insanların zekası arasında aşılmaz bir uçurum vardır. Bunun temelini hayvanların kavramsal ve mantıksal olarak düşünememeleri ve en önemlisi, insanların kendilerini ifade edebildikleri konuşarak anlaşma yeteneğinden tamamen yoksun olmalarıdır.

Ancak köpekler gene de ?konuşurlar?. Kendilerini birbirini anlamayı sağlayan, işaretler, algılar ve kokular kompleksinden oluşan bir kodlama ile ifade ederler. örneğin, kısılan kulaklar kaygı ve korkuyu, dikilen kulaklar dikkati, ileriye doğru tutulan kulaklar alarm halini, dikilen ve sallanan bir kuyruk neşe ve güvenlik duygusunu, bacakların arasında sıkıştırılan kuyruk korkuyu, hırlamayla birlikte gerilen dudaklar tehdidi, ifade eder.

Bir pençesini yerden kaldıran köpek, verilen emre itaat etmiyorsa, olgunlaşmamış ya da güvensizdir. Sırt üstü yatan köpek pasiftir ve daha büyük bir otoriteye teslim olma halindedir veya tedbirlidir ve karşısındakiyle ittifak halinde olmayı istemektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, köpek tıpkı kurt gibi sürü halinde yaşar ve hiyerarşik bir düzeni benimser; dolayısıyla, efendisini bir önder olarak benimseyip ona itaat eder. Ancak kendisine haksız muamele yapan kişiyi artık efendisi olarak görmez ve onun üstünlüğünü kabul etmez.

Buna karşılık kedi insanlara itaat etmez ve eğitilmesine izin vermez. Bunun nedeni asla bir sürü içinde yaşamamış olmasıdır. Kedi en eski zamanlardan beri tek başına var olmuştur. Nitekim ne kedi ne de insan hiç kimseyi lider olarak görmez. Ruhsal yapısı köpeğinkinin tam tersidir.
Veteriner Klinikleri
Pet Hayvanlarına Kanun Gereği Mikroçip Takılacak
Köpeğin Sahibinden 10 Ricası
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
Hayvan Hakları Koruma Kanunu

Kampanya ve Duyurulardan Haberdar Olmak İçin Haber Listemize Katılın...
Yandex.Metrica