MENÜ

K9 Barınaklarının Özellikleri Ne Olmalıdır?


 
K9 köpeklerinin barınakları, Ev Ve Süs Hayvanları Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir

Buna göre:

Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

1) Barınakların zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

2) Barınakların zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

3) Barınaklarda şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su,musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

6) Barınakların dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

7) Barınakların havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

8) Kulübeler ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

9) Barınaklar, her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

10) Her kulübede yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kulübe, suluk, yemlik gibi malzemeler, her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

11) Her köpek kulübelerde tek olarak bulundurulmalıdır.

12) Hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

13) Barınaklarda, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların ayrılacağı sağlıklı hayvanlardan uzak bağımsız bölümler halinde, her hayvan için ayrı karantina yerleri ve kulübeleri bulundurulmalıdır.

14) Barınaklarda çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

15) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

Bunların dışında K9 barınakları başka bir yapıdan bozma olarak değil, bizzat köpeklerin kalacağı yerler olarak inşa edilmelidir. Buna göre yapılmış barınaklarda temizlik olayı düşünülerek gerekli önlemler alınmalıdır. Mesela barınakların altı tahta yada halı kaplama olamaz. Çünkü bunlar kiri ve mikropları daha çok barındırır.

Beslenme :

12 ayını tamamlayan köpeklere günde tek öğün ve akşama doğru yemek verilir. K9 köpekleri için en uygun besin profesyonel firmalarca hazırlanmış köpek mamalarıdır. Bu köpeklerin ihtiyaçları açısından daha sağlıklıdır. Mama firmaları, K9 gibi yüksek aktivite gösteren köpekler için ayrıca protein değeri yüksek, daha fazla enerji veren profesyonel mamalar üretmektedirler. Aktif görev yapan K9 köpekleri için bunları kullanmak daha faydalıdır. Fakat eğer pasif veya fazla enerji gerektirmeyen görevlerde yine normal mama kullanılmalıdır. Çünkü fazla protein köpeklerde karaciğer rahatsızlıkları ve buna bağlı olarak oluşacak cilt problemlerini de beraberinde getirebilecektir. Mama kullanan köpekler için ayrıca besin vermek doğru değildir. Köpek maması köpeğin vücudunun tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmaktadır.

Köpeklerin tok karna görev yapmaları uygun değildir. Bu nedenle K9, görevin zamanına göre beslenmelidir. Görev anında yemeğin rahatsız etmemesi ve köpeklerde yemek sonrası aşırı egzersizin neden olduğu ve ölüme kadar götürebilen mide dönmesi rahatsızlığının olmaması için köpekler görev saatinden 2 saat öncesine ve aktif görevden en az bir saat sonra beslenmelidir.

Eğitim alanının standartları :

K9 köpek eğitimi için, temel, ileri ve koruma eğitimlerinin ayrıca silah ve grup eğitimlerinin rahat çalışabileceği bir ebatta engebesiz, düz ve mümkünse çim bir zemin gerekmektedir. Eğitim alanı her türlü zararlı ot, çöp köpek dışkısı vb. şeylerden temizlenmiş olmalıdır.Ayrıca yağmurlu ve karlı havalarda çalışmak için yine belli bir genişlikteki kapalı bir alana ihtiyaç vardır. Bu alanlar köpeklerin eğitim esnasında kokularını alıp etkilenmemesi ve hastalıkların bulaşmaması için insanların ve hayvanların girişini engelleyecek şekilde düzenlenmeli ve kapalı tutulmalıdır. Eğitim alanında malzeme koyacak bir sandık, kısa aralar için köpeklerin geçici olarak konulabileceği kafesler ve saldırı eğitiminde kullanılmak üzere yere çok sağlam bir şekilde çakılmış kazıklar bulunmalıdır.

Veteriner :

Ev Ve Süs Hayvanları Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesinde yine açıkça köpek eğitim çiftliklerinde mecburi olarak sorumlu bir veteriner bulundurulması gerektiği bildirilmiştir.

Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı :

Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyon gibi her türlü barınaklar ile hayvan eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

Sorumlu veteriner hekim ile, işyerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu veteriner hekimler odasından alınacak çalışma izin belgesi üzerine noterden, en az bir yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.

Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve bulunduğu yerdeki mülki amirliğe bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime, bulunduğu yerdeki mülki amirliğe ve bölge veteriner hekimler odasına bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekim ile çalışmak zorundadır.

Bunun dışında K9 köpekleri ile çalışan veteriner hekim bazı konularda daha dikkatli ve hassas davranmak zorundadır. Örneğin solunum yollarında hastalık bulunan ve dolayısı ile sağlıklı koku alamayan bir bomba köpeğinin göreve çıkmasına onay vermek olası bir patlamanın sorumluluğunu da paylaşmak olacaktır. Yada kendine güveni tam olan bir asayiş köpeğinin iğne vb. şeylerle korkutulması hayvanda psikolojik problemlere yol açabilecektir. Yada herhangi psikolojik bir nedenden dolayı iştahı kesik yada halsiz olan köpeğe sürekli ilaç vererek hasta olmayan köpeği hasta edebilir. Bu nedenle burada görev yapan veteriner hekim mutlaka köpek psikolojisinden de anlamalıdır.

Köpeklerin kalacakları alanların standartları :

Köpek kulübelerinin 2 metrekareden ( 1x2 ) oluşması idealdir. Kulübeler köpeğin kaçmasını ve kendisine zarar vermesini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Kulübenin üç tarafının duvar, koridora bakan tarafın da demir parmaklık olması uygundur. Köpeklerin istirahatlerini daha iyi yapabilmeleri için yem ve temizlik haricinde sürekli olarak rahatsız edilmemeleri gerdekmektedir.


Veteriner Klinikleri
Pet Hayvanlarına Kanun Gereği Mikroçip Takılacak
Köpeğin Sahibinden 10 Ricası
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
Hayvan Hakları Koruma Kanunu

Kampanya ve Duyurulardan Haberdar Olmak İçin Haber Listemize Katılın...
Yandex.Metrica