MENÜ

Köpeklerin Temel İç Güdüleri


 
Köpeklerin Temel İç Güdüleri

Köpekler insanların sahip olması gereken tüm erdemlere sahip buna karşılık insanların sahip olduğu şeytani düşüncelerden uzak canlılardır.

Yaşamlarına canlıların en temel içgüdüleri olan beslenme , üreme ve barınma yönverir.

Genlerine kodlanmış bilgilerin ( örneğin hiç görmediği , bilmediği halde doğurma eylemini bir başına gerçekleştirmesi gibi ,.. ) yanı sıra deneme yanılma yöntemi ile kendilerini, yeteneklerini geliştirip yaşama tutunurlar.

Evrimleşme sürecinde kazanılan bu yetenekler genlerine kazınarak gelecek kuşaklara aktarılır .

Köpekler vahşi doğada yanlız başına yaşayan değil , sürüler halinde yaşayan , türüne özgü hiyerarşisi olan , ast üst ilişkisininde şekilendirdiği sosyal bir statü içerisinde yaşarlar .

Kendine özgü aile yaşantısı içerisinde sosyal bir statünün de rol aldığı hiyerarşik bir düzende yaşayan bu canlılar , evrimleşme sürecinde insanla bir arada yaşayarak evcilleşmeden önce de sonra da aynı doğal , temel özelliklerini kaybetmeden günümüze kadar gelmişlerdir . Bu arada insanla birlikte yaşayıp , beslenip , barınıp vahşi doğadan uzaklaşarak zaman içerisinde avlanma , beslenme , yön bulma gibi yetileri körelmiştir . İhtiyaçları insan tarafından karşılanan bu köpeklerde artık vahşi doğada yaşaması zor , insana mahkum canlılar haline gelmişlerdir .

Zaman içerisinde insanların ihtiyaçlarına yönelik değişik türde ve boyutta , karakterde , yetenekte [ Arama , korunma , avlanma ( Av hayvanının türüne göre ayrı ayrı ) arkadaş , hatta bugün kanser teşhisi yapabilecek gibi 400 civarı köpek ırkı türetilmiştir .

İnsanlığını kaybeden insanlar gibi evcilleşme ve evrimleşme döneminde köpekleşen bu canlılar bilinçsiz insanların elinde köpekliklerini de kaybedip aslınada rücu edebilirler .

Köpekler ve sahipleri bu yüzden mutlaka profesyonel anlamda eğitilmeli ve ortak dil oluşturulmalıdır . Yoksa köpek ırkı gözetmeksizin insan dostu Golden Retriever´da dahil olmak üzere diğer canlılara , insanlara hatta sahibine saldıran , ısıran , dediğim dedik canlılar ortaya gelebilir .

Alfa denilen liderlik vasfı ve agresyonu yüksek köpekler , içinde yaşadığı sürünün ( ki bu sürü birlikte yaşadığı insan ailesidir ) başına geçip sürünün lideri olmak ve altındakilerin ast-üst ilişkisi çerçevesinde kendisine kayıtsız şartsız itaat edilmesini ister .

Bebeklikten itibaren başlayan bu süreç ergenlik çağında ivme kazanarak doruk noktaya ulaşır . Ailesinin üyelerini bir bir kendi türüne has yöntemlerle sınayarak , statüsünü yukarıya en tepeye kadar taşımak ister . Yemeğini veya onun için değerli olanı bahane edip hırlar , diş gösterir hatta tutumumuza göre ısırır ve tepkimize göre bizi gözünde bir yere oturtur . Karakteri oturduktan sonra bunu değiştirmek , kazanılmış hakları düşünceleri ve negatif alışkanlıkları değiştirmek imkansızlık derecesinde zordur . Bu yüzden ilk günden itibaren bilgi sahibi olmak , karşımızdaki canlının tür ve ırk özelliklerini , düşünce yapısını , beden dilini öğrenip , ortak bir dil oluşturup sorumluluklarımızı üstlenmemiz gerekir .
Veteriner Klinikleri
Pet Hayvanlarına Kanun Gereği Mikroçip Takılacak
Köpeğin Sahibinden 10 Ricası
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi
Hayvan Hakları Koruma Kanunu

Kampanya ve Duyurulardan Haberdar Olmak İçin Haber Listemize Katılın...
Yandex.Metrica